Opravy domůAť už je vaše představa rekonstrukce jakákoliv, náš um a letité zkušenosti jsou vám k dispozici. K rekonstrukci každého objektu přistupujeme zodpovědně a citlivě, každá stavba je pro nás jedinečná.

Do tohoto se nikdo nepouští rád. Ale co dělat jiného, pokud váš dům už neplní požadavky bezpečného a funkčního prostoru? Co dělat jiného, když se vaše rodina rychle rozroste a je třeba změnit prostorové uspořádání? Anebo když prostě jen cítíte, že je váš domov okoukaný a myslíte, že byste se v něm mohli cítit daleko lépe, pokud mu vtisknete novou tvář?

Samozřejmě je rekonstrukce a rekonstrukce. Někdy si vystačíte s relativně drobnými úpravami nebo výměnou několika stavebních prvků. Stává se ale, že je třeba zgruntu změnit úplně všechno. Existují i takové případy, typicky u starých objektů, kde se vyskytují neodstranitelné závady, které činí dům zčásti nebo úplně nepouživatelným.  Pak musíte chtě nechtě přeměnit svůj domov na nějaký čas na neobyvatelné stanoviště a provést skutečně náročnou přestavbu.

Ať už je vaše představa rekonstrukce jakákoliv, náš um a letité zkušenosti jsou vám k dispozici. K rekonstrukci každého objektu přistupujeme zodpovědně a citlivě, každá stavba je pro nás jedinečná. Při stavební přeměně domu je totiž nutno vzít v potaz nejen technické vlastnosti konstrukcí, ale také samotnou historii objektu a jeho okolí.

Jak postupujeme? Nejdříve vyšleme naše odborníky, aby se s vaším domem seznámili a mohli učinit první kroky. Mezi ně patří stanovení rozsahu všech prací. Samozřejmě vezmeme v úvahu vaše finanční a časové možnosti.

Zkontrolujeme si dostupnou projektovou dokumentaci vašeho objektu a v souladu s potřebnými paragrafy určíme, jaké zásahy do struktury stavby provedeme. Jedná-li se o rekonstrukci, je pochopitelné, že základy domu by měly zůstat nedotčeny. Nelze provést demolici původního domu a vystavět dům nový, ačkoliv některé objekty si o toto radikální řešení říkají – toto však mnohdy neodpovídá platným stavebním předpisům.

Mluvíme teď o extrémních případech, které se stávají zřídka. Ale i ty nejkomplikovanější rekonstrukce se dají ke všeobecné spokojenosti zvládnout. Učiníme statická měření a výpočty, vybouráme základy, příčky i nosné zdi (tam kde je to opravdu třeba), provedeme lokální demoliční a bourací práce, odvezeme suť a ekologicky zlikvidujeme vzniklé odpady. Poté již zvládneme vystavit novou, odolnou konstrukci.

Tam, kde jsou nutné jen povrchové úpravy, přístavby nebo dostavby, tam je samozřejmě situace ulehčená. Maličkostí pro nás jsou činnosti, jako je zateplení objektu, opravy požárního zabezpečení, klempířské a pokrývačské práce nebo výměna či rekonstrukce stávajících výplní otvorů.

Zvláštní kapitolou jsou pro nás historické objekty, na které se specializujeme. Zvládáme rekonstrukce starých staveb maximálně ohleduplně a zručně – přesvědčete se sami z našich galerií.

Sháníte-li firmu, která se postará o vaši rekonstrukci od A až po Z, pak je vaše hledání u konce. Obraťte se na specialisty – jsme vám plně k dispozici.